Thiết bị CBTP

Máy bọc màng thực phẩm CTW450

Sản phẩm máy bọc màng thực phẩm CTW450 cao cấp, chất lượng vượt trội, Được các chuổi siêu thị lớn tin dùng.

Máy bọc màng thực phẩm CTW500

Sản phẩm máy bọc màng thực phẩm CTW500 cao cấp, chất lượng vượt trội, Được các chuổi siêu thị lớn tin dùng.

Máy đóng gói thực phẩm CTP

Sản phẩm máy đóng gói thực phẩm CTP

Máy hàn miệng bao CNT

Sản phẩm máy hàn miệng bao CNT

Máy hút chân không CVP

Sản phẩm máy hút chân không CVP

Máy hút chân không CVP-100

Sản phẩm máy hút chân không CVP-100