Giấy in nhãn

Sản phẩm giấy in nhãn
Nhà cung cấp: CAS Korea

Giấy in nhãn

 

Kích cỡ giấy in nhãn (mm):

 - 58 x 40

 - 58 x 25

 - 58 x 30

 - 55 x 25

 - 40 x 30

 

 Giấy in nhãn có logo

====================================================================

Size 58x30                              Size 58x40                               Size 58x60

====================================================================

 

 

CAS #8000 Label   CAS #8010 Label      CAS #8040 Label