Giấy In Nhiệt

Giấy in hóa đơn

Sản phẩm giấy in hóa đơn

Giấy in nhãn

Sản phẩm giấy in nhãn

Giấy in decal nhiệt

Giấy in decal nhiệt chuyên dùng cho cân điện tử in mã vạch, chất lượng vệ sinh an toàn sử dụng tốt nhất cho đầu in nhiệt cân điện tử.

Tem nhãn cân điện tử

Giấy in nhãn chuyên dùng cho cân điện tử in mã vạch, chất lượng vệ sinh an toàn sử dụng tốt nhất cho cân điện tử.

Giấy ATM

Sản phẩm giấy ATM

Ribbon

Sản phẩm ribbon