Tem nhãn cân điện tử

Giấy in nhãn chuyên dùng cho cân điện tử in mã vạch, chất lượng vệ sinh an toàn sử dụng tốt nhất cho cân điện tử.
Nhà cung cấp: CAS Korea

Giấy in nhãn

 

Kích cỡ giấy in nhãn (mm):

 - 58 x 40

 - 58 x 25

 - 58 x 30

 - 55 x 25

 - 40 x 30

 

 Giấy in nhãn có logo

====================================================================

Size 58x30                              Size 58x40                               Size 58x60

====================================================================

 

 

CAS #8000 Label   CAS #8010 Label      CAS #8040 Label