Các sản phẩm được gắn thẻ 'cl5500p'

Sắp xếp theo
Trưng bày
trên một trang
Xem dưới dạng

CÂN IN NHÃN CL5500P

Cân in nhãn chuyên dùng cho siêu thị lớn và vừa. với nhiều tính năng tiện ích và dễ sử dụng, Thao tác lắp đặt tem nhãn rất đơn giản. Có thể kết nối và đồng bộ dữ liệu từ xa.
$0.00