Cân đếm

Xem dạng
Sắp xếp
Hiển thị Mỗi trang

Cân đếm AC

Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác.

Cân đếm CS

Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác.

Cân đếm EC

Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác, có 200 ô nhớ cho các mẫu đã đếm. Kết nối máy in nhãn hoặc in bill.

Cân đếm ECB

Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác, có 200 ô nhớ cho các mẫu đã đếm. Kết nối máy in nhãn hoặc in bill.

CÂN ĐẾM EC-II

Cân đếm số lượng chính xác cao, có 200 ô nhớ cho các sản phẩm đếm thường xuyên. có chức năng cài đặt cảnh báo số lượng đếm.